Home

Op verschillende plaatsen op het internet zijn er online zelftests te vinden voor de borderline persoonlijkheidsstoornis. Bij deze tests wordt op basis van de antwoorden op een aantal persoonlijke vragen een indicatie gegeven voor het wel of niet hebben van borderline.

Online zelftest voor borderline

Op deze site vind je in Online borderline test ook een online zelftest voor borderline. Belangrijker dan deze test en de uitslag ervan, is de informatie die in Basis voor borderline test wordt gegeven. Daar kun je lezen waar de test op is gebaseerd, zodat je de waarde van de uitslag beter kan inschatten. Aanvullende informatie over borderline en persoonlijkheidsstoornissen is te vinden via de links aan de linkerzijde van deze site.

Doel

Deze site beoogt het onjuist interpreteren van zelftests voor borderline tegen te gaan. Door een test te presenteren en in te gaan op de basis voor die test, wordt getracht om inzicht te verschaffen in de waarde van dergelijke tests.

Waarschuwing

De uitslag van een online zelftest is geen diagnose!
Raadpleeg voor een diagnose altijd een arts.